Monthly Archives: Lipiec 2014

loga_pokl_small

Tytuł projektu:  „Nowe perspektywy – Kobieta na rynku pracy” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności   zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar Realizacji: Województwo kujawsko – pomorskie, Powiat lipnowski,  gminy: Dobrzyń nad Wisłą, gmina Lipno, gmina Chrostkowo, gmina Wielgie

Cel projektu: Uzyskanie zatrudnienia i/lub podniesienie adaptacyjności zawodowej przez minimum 36 Uczestniczek Projektu w grupie 40  kobiet zamieszkałych w gminach: Lipno, Dobrzyń n/Wisłą, Chrostkowo, Wielgie województwa kujawsko – pomorskiego w okresie VII 2013-VI 2014

Do kogo skierowane jest wsparcie: Grupę Docelową projektu stanowią  w 100% kobiety (40 osób),zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Lipnie, zamieszkałe w województwie kujawsko – pomorskim wyłącznie w gminach: Lipno, miasto i gmina Dobrzyń n/Wisłą, Chrostkowo, Wielgie (gminy, którym przyznano środki w ramach Funduszu Wsparcia).

Oferowane wsparcie:

  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe;
  • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne;
  • Kursy Zawodowe;
  • Staże/Praktyki Zawodowe;
  • Warsztaty Poszukiwania Pracy – WPP;
  • Pośrednictwo Pracy.

Kontakt:

Biuro Projektu:

Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 1/1, 87-600 Lipno

Tel.: (54) 444 99 60; Fax: (46) 880 92 56

Okres trwania rekrutacji: Rekrutacja zamknięta

link do strony projektu: www.cirr.pl/noweperspektywy