Projekty Aktualne

Zapraszamy o zapoznania się z naszymi aktualnymi projektami

loga_pokl_small

Tytuł projektu: „Nowe Kompetencje – Nowe Perspektywy” realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy

Obszar Realizacji: Województwo łódzkie: powiat miasto łódź, powiat łódź wschodni, powiat miasto Skierniewice, powiat skierniewicki, powiat tomaszowski, powiat brzeziński.

Cel projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa minimum 126 niezatrudnionych ON w okresie I’2013-XII’2014.

Do kogo skierowane jest wsparcie: Grupa Docelowa to 140 osób (84 Kobiety), pozostających bez zatrudnienia (w wieku 18-64 lata), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: powiat miasto łódź, powiat łódź wschodni, powiat miasto Skierniewice, powiat skierniewicki, powiat tomaszowski, powiat brzeziński. Uczestnicy Projektu to osoby zagrożone wykluczeniem społeczno –zawodowym, ze względu na swoją niepełnosprawność i brak zatrudnienia (część z Uczestników Projektu to osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotni, a część osoby bierne zawodowo).

Oferowane wsparcie:

·         Indywidualne Poradnictwo Zawodowe;

·         Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne;

·         Zajęcia IT (Diagnoza kompetencji Informatycznych; Kursy IT, Korepetycje IT);

·         Kursy Zawodowe;

·         Staże/Praktyki Zawodowe;

·         Warsztaty Poszukiwania Pracy;

·         Usługi Doradców ds. Karier i Asystentów

Kontakt:

Biuro Projektu:  

Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego

ul. Mszczonowska 33/35, lok.205

Tel/fax. 46 811-50-69

Okres trwania rekrutacji: 01.2013-06.2014  !!! REKRUTACJA ZAMKNIĘTA !!!

link do strony projektu: www.cirr.pl/nowe_kompetencje/