O CIRR

CENTRUM INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO   Zostało powołane do życia na mocy uchwały 16 członków założycieli. W dniu 27 września 2010 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu CENTRUM INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO  dokonano Wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestru Przedsiębiorców, dzięki któremu nasza organizacja uzyskała status prawny.

Nasz numer KRS 0000366435.

CEL I MISJA

WPISY

STATUT