Krajowy rejestr sądowy:

NASZ NR KRS: 0000366435

Organ rejestracyjny:  Sąd Rejonowy dla  Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

- wpis do Rejestru Stowarzyszeń– pobierz

- wpis do Rejestru Przedsiębiorstw – pobierz


REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH I AGENCJI ZATRUDNIENIA

- Wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych  – nr 2.10/00122/2010 (

- Wpis do rejestru agencji zatrudnienia – nr 9744