DORADZTWO ZAWODOWE, INFORMACJA ZAWODOWA

Kompleksowa obsługa zarówno przed, jak i po szkoleniu

Zanim zamówią Państwo szkolenie, wspólnie z Państwem dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych. Na tej podstawie wspólnie ustalamy
tematykę, materiały i zakres szkolenia. Na tym etapie ustalamy czy przygotować doradztwo lub  szkolenie dedykowane tylko dla Państwa.

Miejsca odbywania się zajęć:
Szkolenia prowadzimy w wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy niezbędny sprzęt do prowadzenia szkolenia: projektor multimedialny, flipchart, tablicę, laptopy, itp.

Odbiorcy:
Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, Młodzież szkolna w tym osoby w wieku 18-24 lata, podopieczni placówek instytucjonalnych
świadczących pomoc socjalną. Uczestnicy projektów aktywizacyjnych w zakresie rynku pracy.

Osoby prowadzące:
Zarówno indywidualne jak grupowe zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzenie usług doradczych.