clip_image002

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

- wzrost pozycji na rynku pracy,
- wzrost mobilności,
- wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie
- poświadczenie rozwoju umiejętności personalnych

Adresaci zajęć:
Kurs jest doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą ugruntować dotychczasową wiedzę, zdobyć umiejętności szybkiego i sprawnego wykonywania ćwiczeń oraz zadań w aplikacjach komputerowych.

CERTYFIKATY:
ECDL Core – zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych

ECDL Start – jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzamin

ECDL Advanced – (w skrócie ECDL-A), Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

ECDL WebStarter – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.

ECDL e-Citizen – (e-Obywatel) pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

e-Urzędnik – certyfikat ten jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej

Miejsca odbywania się zajęć:
Szkolenia prowadzimy w siedzibie Centrum oraz wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy niezbędny sprzęt do prowadzenia szkolenia: projektor multimedialny, flipchart, tablicę, laptopy, itp.

Egzaminy:
Egzaminy przeprowadzane są przez współprace z Mobilnymi Centrami Egzaminacyjnymi ECDL. Egzamin przeprowadzany jest w miejscu zrealizowanych szkoleń.