ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kursy skierowane są dla osób, które pragną założyć własną firmę. Kursy szczególnie przydatne dla osób świadomie planujących własną drogę rozwoju zawodowego w zakresie przedsiębiorczości.

Liczba godzin: 20-40

Cel szkoleń:
przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Program zajęć:
1. biznes plan w praktyce,
2. formy organizacyjno – prawne własnego biznesu,
3. rejestracja firmy krok po kroku,
4. zarządzanie i marketingu w małej firmie,
5. rozliczenia z ZUS i US,
6. rachunkowość w firmie,
7. finansowe i prawne aspekty zatrudniania pracowników,
8. zawieszenie i likwidacja działalności,
9. zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej.

Miejsca odbywania się zajęć:

Szkolenia prowadzimy w siedzibie Centrum oraz wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy niezbędny sprzęt do prowadzenia szkolenia: projektor multimedialny, flipchart, tablicę, laptopy, itp.