Szkolenia psychologiczne kierowane są do osób, które chciałyby lepiej poznać siebie, rozwinąć swoje umiejętności w wybranym zakresie. Są to zajęcia, podczas których członkowie grupy uczą się przede wszystkim dzięki swej aktywności. Ustanawiają swoje cele i wspólnie z trenerem przejmują odpowiedzialność za proces nauki. Zazwyczaj składają się z pewnej części teoretycznej, ale najważniejszym ich elementem jest praca uczestników nad własnymi doświadczeniami i wspólna dyskusja nad dokonanymi odkryciami.

Zajęcia warsztatowe proponowane przez nasz zespół opierają się na otwartości i doświadczaniu poprzez różne aktywności (eksperymenty, ćwiczenia, dyskusje, zabawa). Dbamy o zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli na wzajemne inspirowanie się do rozpoznawania ukrytych potencjałów.

Adresaci zajęć
Szkolenia psychologiczne skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych dokonywaniem zmian w swoim życiu, otwartych na nowe doświadczenia i odczuwających potrzebę rozwoju osobistego. Program szkoleń zawsze dostosowywany jest do grupy, która będzie w nim uczestniczyła.

Miejsca odbywania się zajęć:
Szkolenia prowadzimy w siedzibie Centrum oraz wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy niezbędny sprzęt do prowadzenia szkolenia: projektor multimedialny, flipchart, tablicę, laptopy, itp.

Organizujemy również zajęcia wyjazdowe z zapewnieniem transportu i bazy konferencyjno-noclegowej.

Osoby prowadzące:
Zarówno indywidualne jak grupowe zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzenie usług psychologicznych.

WARSZTAT MOTYWACYJNY NASTAWIONY NA ZMIANĘ ŻYCIA I FUNKCJONOWANIA ORAZ UCZENIE LEPSZEGO RADZENIA SOBIE W CODZIENNEJ RZECZYWISTOŚCI

Szczegółowa tematyka:
1. motywowanie do zmiany – obecna sytuacja życiowa, tworzenie obszaru preferowanej przyszłości, korzyści jakie wynikną z podjętej zmiany, czynniki zwiększające szansę na poprawę jakości życia.
2. warunki efektywnej zmiany – co zrobić aby zmiana była możliwa, efektywna i trwała,
3. najważniejsze role (rodzinne, środowiskowe) – jak lepiej w nich funkcjonować?
4. podstawowe umiejętności przydatne w radzeniu sobie w codziennym życiu i ich rozwijanie.

Metody pracy:
metoda warsztatowo-treningowa.

Czas trwania:
ogółem od 8-24 godzin dydakt. dla jednej grupy (ok. 12 osób).

Sposób ewaluacji i sprawozdawczości:
wskaźniki obserwacyjne, analiza przebiegu procesu i postrzeganych efektów, dane z ankiety ewaluacyjnej.

Szkolenie dotyczące rozwijania ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Proponowana tematyka:

1. komunikacja interpersonalna,
2. asertywność,
3. formułowanie celów życiowych i ich realizowanie,
4. racjonalne podejmowanie decyzji,
5. radzenie sobie ze stresem,
6. budowanie poczucia własnej wartości,
7. konstruktywne rozwiązywanie problemów,
8. poszukiwanie pomocy i korzystanie ze wsparcia,
9. autoprezentacja.

Metoda pracy: warsztatowo-treningowa.
Czas trwania: 20-50 godzin dydaktycznych.

* Trening gospodarowania czasem.

Metoda pracy: treningowa.

Czas trwania: 8-16 godzin dydaktycznych


* Trening gospodarowania budżetem domowym.

Metoda pracy: treningowa.

Czas trwania: od 6 do 18 godzin dydaktycznych.


* Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Metoda pracy: treningowa.

Czas trwania: 5-16 godzin dydaktycznych.