loga_pokl_small

Tytuł projektu: „Kuźnia Kadr – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego”, realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki , Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obszar Realizacji: Województwo łódzkie powiat kutnowski; łódzkie łęczycki.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest dostosowanie w okresie realizacji projektu kwalifikacji zawodowych 180 osób z Grupy Docelowej (w tym min 72 kobiet) do aktualnych potrzeb kompetencyjnych poprzez realizację kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy w specjalnościach najbardziej poszukiwanych na lokalnym i regionalnym RP.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie: Zgodnie z 3 typem projektów określonym SZOP PO KL. Grupę Docelową projektu stanowią 180 osób pracujących posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (w tym: min. 30% to osoby w wieku 50+ oraz   min. 72 kobiet) z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które pracują lub zamieszkują obszar powiatu kutnowskiego i / lub powiatu łęczyckiego w rozumieniu przepisów KC, a ich uczestnictwo w P odbywa się z własnej inicjatywy poza godzinami pracy, zgodnie z wytycznymi dla tego typu projektów.

 Oferowane wsparcie:

·         Kursy zawodowe z branży logistycznej – kierowcy: Prawo Jazdy kat. C, C+E, D, Kwalifikacja przyspieszona;

·         Kursy zawodowe z branży logistycznej – obsługa: kurs magazynier z obsługą magazynowych programów użytkowych  i uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi i uprawnieniami do 1 kv oraz wymianą butli;

·         Kurs magazynier z obsługą  magazynowych programów użytkowych i uprawnieniami konserwatora wózków jezdniowych i uprawnieniami  do 1 kv oraz wymianą butli.

·         Kursy zawodowe administracji biurowej i wspomagającej:

   • Pracownik administracyjno – biurowy – asystent działu handlowego,
   • Pracownik administracyjno – biurowy – asystent działu marketingu,
   • Specjalista ds. kadrowo- płacowych,
   • Samodzielna księgowa

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

ul. Barlickiego 10, 99-300 Kutno

Tel/fax. 24 251-01-97

Okres trwania rekrutacji: Rekrutacja zamknięta

link do strony projektu: www.cirr.pl/kuzniakadr